Innovation. Discover Frappé  design.

DEVELOPED FOR FRAPPÉ

Naše stanovisko k situaci na Ukrajině

 

Odsuzujeme ruskou agresi vůči Ukrajině a válku proti nevinným lidem.
Jako výraz našeho nesouhlasu jsme se rozhodli přerušit naše obchodní styky s Ruskem.
Cítíme, že ruská agrese je namířena nejen proti Ukrajině, ale proti Evropě a celému demokratickému světu.
Ve Frappé stojíme za Ukrajinou a jejími občany. Naši zaměstnanci uspořádali finanční sbírku,
kterou jsme podpořili i jako firma a finance věnujeme na pokrytí nákladů na bezpečný
převoz válečných uprchlíků z Ukrajiny do České republiky.
Přejeme si, aby tato nesmyslná válka co nejdříve skončila a lidé se mohli vrátit do svých domovů.