Frappé Cashback Actievoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze cashback wordt georganiseerd door VDW Bikes BV, gekend onder ondernemingsnummer 0752.785.128, met maatschappelijke zetel te 's Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem.

1.2 Deze cashbackactie loopt van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 op Frappé actiemodellen die direct leverbaar zijn bij erkende Frappé dealers in Nederland en België.

1.3 De cashbackactie is enkel van toepassing voor Frappé fietsen die aangekocht worden in de periode tussen 1 september 2023 en 30 september 2023.

1.4 Door deelname aan deze cashback gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. ACTIEOMSCHRIJVING

2.1 De cashback geldt alleen voor Frappé e-bikes die in de actieperiode leverbaar zijn bij erkende Frappé dealers in Nederland en België.

2.2 Tijdens de actieperiode van 1 september tot en met 30 september 2023 ontvangt u, bij aankoop van een actiemodel Frappé e-bike een cashback van 150 euro, dit onder de voorwaarde dat u deze nieuwe Frappé e-bike bij ons registreert.

2.3 Tot en met 30 september 2023 kan er aanspraak gemaakt worden op de cashback. Daarna vervalt uw aanspraak.

2.4 Om deel te kunnen nemen aan de cashback actie moet u tussen 1 september 2023 tot en met 30 september een actiemodel Frappé e-bike hebben aangekocht en geregistreerd.

2.5 Indien u meerdere fietsen aankoopt kunt u per aangeschaft actiemodel aanspraak maken op de cashback, indien u voor iedere fiets een factuur kan voorleggen en voldoet aan de actievoorwaarden.

2.6 Het betreft een consumentenactie. Dealers, leasemaatschappijen en bedrijven zijn uitgesloten voor deelname.

3. ACTIEVOORWAARDEN

3.1 Deze actie is alleen geldig bij aankoop van één van de hierna genoemde actiemodellen op de e-bikes van Frappé (zie pagina 2) die leverbaar zijn door erkende Frappé dealers in Nederland en België tijdens de actieperiode. Erkende dealers kunnen geraadpleegd worden via https://www.vdwbikes.be/nl/verkooppunten/frappe-bikes. VDW Bikes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen in het netwerk van erkende dealers.

3.2 VDW Bikes heeft te allen tijde het recht de actie stop te zetten en de actievoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat u daar enige aanspraak op kunt maken. De cashback actie wordt ook bij een eventuele uitverkoop stopgezet, eveneens zonder dat u daar enige aanspraak aan kunt ontlenen.

3.3 U bent verplicht uw originele factuur te bewaren tot het einde van de actie. VDW Bikes is te allen tijde gerechtigd uw originele factuur op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u deze factuur niet voorleggen, dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.

3.4 De levering van de e-bike zal uitsluitend plaatsvinden door en bij een erkende Frappé dealer in België en/of Nederland tijdens de actieperiode van 1 september tot en met 30 september 2023.

3.5 Fietsregistratie kan via de officiele website van Frappé: www.frappebikes.com.

3.6 De registratie dient binnen maximaal 7 dagen na aanschaf van de fiets uitgevoerd te worden. De geldende datum is de factuurdatum.

3.7 De uitbetaling van de cashback actie verloopt via VDW Bikes, indien aan alle voorwaarden voldaan en de registratie correct werd uitgevoerd.

3.8 De uitbetaling volgt binnen 30 dagen nadat je aanvraag is goedgekeurd door VDW Bikes. De goedkeuring hieromtrent volgt per mail. 3.9 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Frappé.

3.10 VDW Bikes heeft te allen tijde het recht om de actie aan te passen, te beperken, uit te breiden, stop te zetten of anderszins te wijzigen.

3.11 Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18? Vraag dan je ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de inschrijving te voltooien.

3.12 Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u per mail contact opnemen met info@vdwbikes.be

4. PRIVACY

4.1 Bij deelname aan deze cashback gaat u ermee akkoord dat VDW Bikes uw persoonsgegevens voor dit doel mag verwerken. VDW Bikes verwerkt uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.2 Vragen of opmerkingen over privacy kunt u mailen naar info@vdwbikes.be.

5. OVERIG

5.1 In de gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden genomen door VDW Bikes.

5.2 Op deze actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen worden steeds gevoerd bij de rechtbanken van Antwerpen.

5.3 Voor vragen en/of klachten over deze cashback actie kunt u contact opnemen met VDW Bikes tijdens de kantooruren op +32 (0)3 880 63 83 of een e-mail te sturen naar info@vdwbikes.be.

Deelnemende Modellen Frappé e-bike

Frappé FBC 200

€150,- cashback

Frappé FBC 201

€150,- cashback

Frappé FBC 400

€150,- cashback

Frappé FBC 600(i)

€150,- cashback

Frappé FBC 800(i)

€150,- cashback

Local Store

Find Frappé today at your store

Get a hands-on rider’s experience and truly feel the Frappe difference.

Get the updates!

Subscribe to our newsletter and get the latest news and updates.